Øyeblikket

Øyeblikket er en film som tar for seg hvordan vi velger å fange livets små hendelser.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde