Munch in 81 sec.

Munch 3

På 81 sek får du se noen av Munchs sentrale bilder. Musikken er komponert utifra et dagboknotat Munch har skrevet ang. sine grafiske arbeider. Denne tekst er gjort til morsje tegn, som igjen er grunnlaget for musikken.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde