Har fortiden vår en fremtid?

Dokumentar 50 min.

014 Forfall

Hver dag nedlegges ti gårder i Norge. Om ti år vil halvparten av våre femti tusen gårdsbruk være nedlagt. Norske seterbruk er utrydningstruet. Hundre støler forsvant på ett år. Og landskapet gror til. Når folk og fe rømmer landsbygda, går det ut over kulturarven. Denne dokumentaren belyser utfordringer knyttet til vern af kulturarven og viser, hvordan problemer kan løsesFilmen ble solgt til NRK der den er vist 6 ganger og fortsatt ligger på deres nettsider.

Produsent: Media Service AS v/Svein Tallaksen
Regi: Gerd Hennum
Manus: Gerd Hennum

Foto og klipp; Svein Tallaksen

Filmen er solgt til NRK, hvor den blev vist første gang 9.9.2010 og sidste gang 5.5.2013. I alt har den været vist 6 gange.