Dømt til å leve

I en alder av 80 år beslutter Edith at det er fire kaptiler i sitt liv hun må avslutte før hun skla dø. Et av kapitlene er en reise tilbake til Auschwitz, hvor hun ble tatt til fange 14 år gammel.

Her mistet hun familien sin. I tilleg ble hun utsatt for dr. Mengeles medisinske forskning og mistet muligheten til å skaffe seg sin egen familie. Slik ble hun på mange måter utsatt for dobbel straff.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde