Forfatter: julie

MIRAGE PROFESSIONALS

Har du et kreativt dokumentarfilmprosjekt i sen utvikling og produksjon?

MIRAGE inviterer til intensive en til en samtaler med den internasjonale salgsagenten Irena Taskovski fra Taskovski Films. Ta kontakt innen 30. september!

MIRAGE er en ny internasjonal filmfestival i Oslo dedikert den kunstneriske dokumentaren og hybrid-filmen; the art of the real. Festivalen er en hyllest til filmkunsten, og et samlingssted for filmskapere og kunstnerne fra hele verden.

I år lanserer de også MIRAGE PROFESSIONALS, en satsning rundt å bygge en plattform for håndverket bak filmskaperprosessen. MIRAGE lanserer snart årets program, med et bredt innhold av mesterklasser, workshops, samtaler og sosiale eventer.

Blant annet vil den internasjonale salgsagenten Irena Taskovski fra Taskovski Films, som står bak en rekke prisvinnende filmer, holde en mesterklasse om distribusjon, salg og festival strategier. I tillegg vil 3 prosjekter plukkes ut for å en intensiv one-to-one session med Irena for å forbedre prosjektets presentasjon og internasjonale potensiale.

Har du et kreativt dokumentarfilmprosjekt i sen utvikling eller i produksjon, send oss en teaser + kort beskrivelse til: racha@mirage.no, innen 30. september.

NRK – Nye Stemmer 2022

Å finne veien inn i mediebransjen er utfordrende. Hvem sender jeg manuset mitt til? Hvordan jobber et produksjonsselskap? Hvordan kan du lage din egen TV-serie, podkast eller dokumentar? Hvis dette er spørsmål du lurer på, kan du få svar på Nye Stemmer!

Nye Stemmer er et arrangement for unge mediefolk som søker veien inn til film- og TV-bransjen. Dette er et møte- og samlingspunkt mellom mennesker i etableringsfasen og innflytelsesrike aktører fra hele bransjen.

Brenner du inne med en idé til en dokumentar, podkast eller dramaserie, har du mulighet til å pitche den.  Alle som pitcher får en 45 minutters workshop ledet av noen som jobber i utviklingsavdelingen i NRK.

Denne fagdagen vil du møte forfattere, produsenter, fotografer, dokumentarister og alt-muligmennesker fra forskjellige avdelinger i NRK og andre mediehus.

Arrangementene er:

12.september – Oslo

20.oktober – Bergen

27.oktober – Trondheim

 

Er dette noe du har lyst til å delta på, send en e-post til nyestemmer@nrk.no – merk emnefeltet med: «Nye Stemmer – BYEN DU ØNSKER». Skriv litt om hvem du er og hvorfor du vil være med. Fristen for å søke er 29. august i Oslo og 16. september for Bergen og Trondheim.  Vi sender bekreftelse på e-post med påmelding for dem som får delta. Bare ta kontakt om du har noen spørsmål.

KUNSTEN Å MARKEDSFØRE KUNST

Tverrfaglig dagskonferanse i kreativ markedsføring, for det frie kunst- og kulturfeltet i Kristiansand.
Kompetansesentrene i Agder ønsker å bidra til en forbedret markedsføring i kunstfeltene, og vil booste markedsføringskompetansen hos kunstnere og kulturaktører i Kr.sand.
Finnes det metoder og løsninger for markedsføringsstrategier som ikke går på kompromiss med kunstprosjektet? Som snarere bygger på, og kanskje forsterker det kunstneriske uttrykket?
Kreativ markedsføring har paralleller til kunstnerisk praksis, og kunstnere er godt egnet til å drive ideutvikling og konseptuell tenkning. Målet med konferansen er å få folk i kunstbransjene mer engasjert i egen markedsføring.
Foreløpig står spennende foredragsholdere som billedkunstner Jan Freuchen, Johanne Nordby Wernø (St.Hans kommunikasjonsbyrå) og Tonje Steen (AD/markedsfører Kilden) på programmet. Mer TBA.
(Konferansen er fremdeles under planlegging, så endringer kan forekomme).
Konferansen er gratis for utøvende kunstnere. Andre kulturaktører betaler en egenandel på kr. 500,-
Full bevertning, lunsj og middag m.m. inkludert.
Tid: Torsdag 15. september 2022
Sted: Haubitz Låve, Odderøya KRS
NB. Kun 150 plasser – førstemann til mølla!
For spørsmål: scenekunstsor@gmail.com
Følg eventet for mer info.
På vegne av Agder Kunstsenter, SØRF, Scenekunst Sør, Norsk Forfattersentrum Sørlandet og Sørnorsk Filmsenter.
Kurset er støttet av Kristiansand kommune.

Filmworkshop med Hisham Zaman

Gjennom en workshop på 2 helger + 1 uke  ledet av filmskaper Hisham Zaman skal unge talenter få grunnleggende kunnskap i visuell historiefortelling. Workshop vil omfatte produksjon av en kortfilm og gi deltakerne mulighet til å utforske filmfaget og styrke søknad til høyere filmutdanning. Deltakerne vil få grunnleggende opplæring i manusarbeid, skuespiller-instruksjon, bearbeiding av visuelt konsept, foto og klipp.
Tilbudet er rettet mot unge regitalenter mellom 18-30 år.
Kurset er åpent for alle.  Vi vil prioritere søkere med minoritetsbakgrunn.
Det er en fordel om du har litt filmerfaring.
Tilbudet er gratis.
 
Tid:
18/19 juni
25/26 juni
15-19 august
 
Sted:
Lokalene til Masterutdanningen, Den norske Filmskolen
Myrens verksted
Sandakerveien 24 C
Dersom dette høres spennende ut ber vi deg sende noen linjer hvor du presenterer deg selv.
-Navn alder og litt om din bakgrunn og hva som opptar deg
-På hvilken måte tror du en slik workshop ville vært nyttig for deg?
-Hva er det med filmskaping som interesserer deg?
-Har du noen erfaring med film, i såfall hvilken?
 
Send gjerne noe av ditt tidligere arbeid om du har noe
Vi vil ta kontakt med deg når vi har vurdert alle søkere og gjort et utvalg 🙂
 
Mere info her

METOCHI 2022 : FINN DIN FORTELLERSTEMME

Workshop på Lesbos 2. – 9. oktober 2022

FINN DIN FORTELLERSTEMME

De beste filmskaperne etterlater seg gjerne et avtrykk, et slags kvalitetsstempel i filmene sine – en signatur som viser at det ikke kan være andre enn nettopp hun/hen/han som kan ha laget filmen. Slike kjennemerker kan være alt fra noe svært synlig og målbart, til noe man som publikummer bare fornemmer eller føler. Noe sublimt og gjerne uforklarlig. Både manusforfattere, regissører, fotografer, klippere, scenografer, komponister og lyddesignere kan sette sine avtrykk på en film.

Vi har lyst til å dykke ned i disse mysteriene sammen med dere, og finne ut hva som ligger bak. Er dette noe det går an å lære seg eller bli mer bevisst?
Midtnorsk, Sørnorsk og Østnorsk filmsenter inviterer til sammen 15 regissører eller manusforfattere med på reise til klosteret Metochi på Lesbos for å fordype oss seg i dette. Hver deltager må ha med sitt eget prosjekt – gjerne et prosjekt som befinner seg i tidlig utvikling og hvor flere valg fremdeles står åpne.

Å skape en særegen og tydelig signatur kan gjøres gjennom hele produksjonsprosessen – helt fra de første valgene av tematikk, historie, medvirkende, vinkling, fortellermåte og formgrep gjøres, helt fram til klipp, grading og lyddesign. Ja, til og med lanseringsvalg kan gjøres med signatur.

Vi vil invitere med oss kursledere fra ulike fagfelt og ulik erfaringsbakgrunn til å gå i dybden sammen med dere.
Kravet til deg som søker: Du må være registrert filmskaper fra en av disse tre regionene, og ha gjennomført eller være i ferd med å gjennomføre en produksjon med støtte fra filmsenteret. Du må søke med et prosjekt (enten fiksjon og dokumentar) som er i utvikling, og gjerne ha mottatt første runde utviklingsstøtte fra filmsenteret.

Send en kort søknad på mail til post@sornorskfilm.no med vedlagt prosjektbeskrivelse, og en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta. Merk mailen med «Metochi 2022»:

Med hilsen
Elin Kristensen, Midtnorsk filmsenter, Ingrid Dokka, Sørnorsk filmsenter, Terje Nilsen, Østnorsk filmsenter

 

Se hele utlysningen som en pdf : METOCHI 2022

NASJONAL KORTFILMKONKURRANSE FOR FILMSKAPERE MED MANGFOLDSBAKGRUNN

Foto: Miso Film Norge

Kulturdepartementet har fordelt 4,5 millioner kroner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS til kulturformål til Norsk filminstitutt. Midlene er fordelt med bakgrunn i kongelig resolusjon av 3. september 2021, og skal benyttes til ulike mangfoldstiltak på filmområdet.  Ett av tiltakene er en nasjonal kortfilmkonkurranse for filmskapere med mangfoldsbakgrunn. Konkurransen arrangeres gjennom landets 7 regionale filmsentre.

 

NASJONAL KORTFILMKONKURRANSE

FOR FILMSKAPERE MED MANGFOLDSBAKGRUNN

2 vinnere får til sammen 1 million kroner i produksjonstilskudd!

Filmene må produseres i perioden 12.sept. til 31.des. 2022

Filmskapere med mangfoldsbakgrunn kan nå søke om å delta i en nasjonal pitchekonkurranse hvor landets 7 regionale filmsentre velger hver sin kandidat. Filmskaperne vil delta på en felles workshop i juni og presentere sine prosjekt i en pitchekonkurranse i september. To vinnere kåres i pitchekonkurransen og får 500.000 kr hver til å realisere sin kortfilm.

Reise, opphold og kurskostnader dekkes.

De 7 utvalgte filmskaperne vil få tilbud om en mentor som gir veiledning underveis.

Vinnerfilmene må produseres og være visningsklare innen 31.desember 2022, og får premiere i januar 2023 under Kortfilmkonventet i Trondheim.

Hvem kan søke:

Produsenter, regissører og/eller manusforfattere som tilhører en av følgende grupper:

  • Innvandrere (og adopterte) og/eller norskfødte med en eller to innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
  • Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge[1].
  • Personer med funksjonsnedsettelse[2]

Søker må ha relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende relevant og dokumenterbar yrkeserfaring (kortfilm, musikkvideo e.l.), men kan ikke ha debutert i langformat. [3]

Søker oppfordres til å søke i samarbeid med produksjonsselskap fra regionen hvor de er bosatt.

Hvordan søke:

  • Fyll ut skjema og legg ved en kort beskrivelse av din motivasjon for å delta (maks 1 side), en idébeskrivelse av kortfilmen (maks 1 side) + CV og lenker til tidligere filmer.

Kriterier for produksjonen:

  • Produksjonen må følge forskriften for audiovisuell produksjon.
  • Prosjektet kan ikke ha mottatt støtte tidligere.
  • Konkurransen er åpen for både fiksjon og dokumentarprosjekter.
  • Maksimal lengde er 10 minutter.

 

Søknadsfrist: 25. april 2022

Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder Line Halvorsen på line@midtnorskfilm.no.

 

[1] https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/id929/

[2] Definisjon av funksjonsnedsettelse:
https://www.bufdir.no/nedsatt_funksjonsevne/hva_er_nedsatt_funksjonsevne/hva_er_nedsatt_funksjonsevne/

[3] Med langformat menes spillefilm, dokumentar eller tv-serie på over 50 minutter som er vist på kino eller tv.

SEMINAR I MANUSUTVIKLING

 

Sørnorsk Filmsenter ville lage en rekke korte seminarer med inspirasjon, manusutvikling og nettverksbygging og startet med ved ”Havet og Skogen”.

”Havet” ble avholdt i januar 2020 med Gro Dahle, men ”Skogen” ble tatt av Korona-nedstengningen. Så nå kommer ”Skogen” 6.-8.mai 2022.

SKOGEN:

Aristoteles, skog og bål: Skrive, utvikling og idè-forvaltning med Sørnorsk filmsenters leder Ingrid Dokka og Ingebjørg Torgersen.

NÅR: 6.-8.mai på Hafstein gård, 3691 Gransherad, 2 netter med fullpensjon
Deltakeravgift: 1.000,- , maks 8 deltagere.
Praktisk info om reisemåte gis ved påmelding.
Søknad skal inneholde:
Navn, Adresse, telefon.
Fagfunksjon, kort begrunnelse om hvorfor du vil være med. Superkort om et prosjekt du jobber med: (format/lengde og 2-3 setninger om innholdet.)
Sendes til: post@sornorskfilm.no
Søknadsfrist: 01.05 2022.
Søkere innenfor den profesjonelle spill -og filmbransjen, som bor og virker i sørnorsk regionen, vil bli prioritert (Agder, Vestfold & Telemark).

Gjennom eget arbeid med tekst og ideer skaper du og får innblikk i andres kreative universer i vår region, som dekker Vestfold og Telemark samt Agder fylker.

Det er et tilbud til den profesjonelle bransjen, manusforfattere, spillutviklere, regissører og produsenter i regionen og en unik mulighet for også at mingle med andre i regionen.

Kort om Ingebjørg Torgersen:

Filmskaper, dramatiker, dramaturg og billedkunstner med bakgrunn som kortfilmkonsulent på Norsk filminstitutt og kunstnerisk rådgiver i NRK-drama. Hun er utdannet fra Den Danske filmskolen. Siden 2003har hun drevet skoggården Hafstein i Telemark hvor hun har produksjonsselskapet Film, teater & trær, samt flere samarbeidsprosjekter innen scene og billedkunst. Den narrative filmen ligger dog i bunnen av alt hun gjør. Seminaret holdes hos Ingebjørg og i hennes skog.

 

Kort om Ingrid Dokka

 

Ingrid Falkenberg Dokka er utdannet filmhistoriker og medieviter. Hun har regissert og produsert både kort-og dokumentarfilmer og arbeidet i flere år som frilans filmkritiker samt levert filmfaglig stoff til artikler og bøker. Fra 2001 til 2016 var hun ansatt i Norsk filminstitutt i ulike stillinger. Etter fire år som filmkonsulent ved Nordnorsk filmsenter ble hun leder av Sørnorsk filmsenter i 2020. Dokka har også utdanning som frigruppe skuespiller med særlig interesse for improvisasjon.

 

 

 

 

Ingebjørg om Aristoteles, skog og bål:

Aristoteles løftet fram De tre enheter: Tidens, handlingens og stedets enhet.Hvordan bruke stedet og rommet som inspirasjon, arena, anker eller utgangspunkt i en historiefortelling? Gjennom praktiske skriveøvelser vil vi utforske dramaturgiske potensialer og forventninger. Hva slags sted er skogen? Kan forvaltning av en skog inspirere til hvordan du forvalter egne idèer og prosjekter?

Hvordan ligger filmfortelling nær de muntlige historiene vi har fortalt hverandre rundt bålet siden tidenes morgen?

Filmkonferanse og bransjetreff 6-7. april på Notodden

Det blir endelig fysisk bransjetreff !!

Sett av datoen 6.-7. April og meld deg på bransjetreff og nasjonal filmkonferanse på Notodden !

Påmelding, program og informasjon ligger her

Telemark Film og Norway Communicates AS, sammen med Sørnorsk filmsenter og i samarbeid med Vestfold og Telemark og Agder fylkeskommuner samt Kristiansand kommune, inviterer til en nasjonal filmkonferanse. Det hele foregår på Notodden og med Notodden kommune som vertskap. Dette er også Sørnorsk filmsenters bransjetreff.

Hovedtalere inkluderer blant andre; Steven Van Zandt (Lilyhammer, Sopranos), dramasjef i NRK Ivar Køhn, Knut Inge Solbu (Rådebank), Ian Brodie (Ringenes Herre) og Marianne Furevold-Boland (Lykkeland og SKAM).

To dager med innledninger, debatt, diskusjon, sosialt samvær og nettverksbygging. Tematikken denne gangen er film som kultur og næring.

Velkommen !!!

 

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde