Årets første tildelinger

Skrevet av julie den . Publisert i .

TILSKUDD OG NYE RETNINGSLINJER:

Til årets første søknadsrunde med frist 11 januar, mottok vi hele 47 søknader til ulike formater.

På styremøtet i Sørnorsk filmsenter den 15.2 ble tilskuddene fordelt slik: 10 mottar utviklingstilskudd og fem får tilbud om produksjonstilskudd. Det er også blitt innvilget utviklingstilskudd til to spill. Tilskuddene er godt fordelt i hele regionen.

På styremøtet ble det også besluttet at fremtidige søknader om lang fiksjon/serie skal foreløpig søkes i stipendordningene våre. Det avsettes en begrenset sum for disse stipendene  i 2023.

Foreløpig er fremdeles de prioriterte tilskuddsformatene produksjonstilskudd til kortfilm samt utvikling og produksjonstilskudd til dokumentarfilm/animasjonsfilm. Tilskudd til dokumentarfilm som retter seg kun mot kanal (TV) kan SNFS gi tilskudd utvikling tidlig fase. Vi oppfordrer alle til å søke alle andre mulige nasjonale tilskuddsordninger, i tillegg til SNFS.

Under pandemien har vi gitt mange utsettelser på produksjoner som har mottatt tilskudd. I 2023 kommer vi ikke til å videreføre denne praksisen. Normalt gjelder tilbud om tilskudd i tre måneder.

For søkefristen 11.4 kan det ikke lenges søkes utviklingstilskudd til manus lang fiksjon/serie. Vi oppfordrer alle  søkere å sette seg inn i søknadskriteriene våre, som finnes her på nettsiden.

Les om prosjektene som har fått tilskudd i denne runden her

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde