Anmodinger om utbetalinger

Skrevet av John Nomedal den . Publisert i .

VIKTIG! Alle utbetalinger til prosjekter som har fått tilskudd, må være anmodet om INNEN 10.6. Fra og med 11.6 behandles ikke NYE søknader om tilskudd eller anmodninger. Første utbetalinger og søknadsbehandlinger starter igjen fra 1.8 2023. Alle anmodninger og forespørsel om utsettelser skal skje i regportalen. Neste ordinære søkerrunde på utvikling og produksjon til dokumentar, kortfilm (kun produksjon) og utvikling av spill tidlig fase, er 11.9 innen kl. 14:00!

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde