Styre- og varamedlemmer

Styremedlemmer: Varamedlemmer:
Jan Kløvstad
(Styreleder)
Benedikte Nilsen
Petter Benestad
(Nestleder)
Ine Kristine Gundersen Have
Anita Svingen Tonje Eikrem Jacobsen
Reidun Gøthesen Scherpf Johan Fredrik Key Berntsen
Gina Winge Robert Dreier Tveit Holand
Ruben Thorkildsen Tone Grøttjord
Tiina Suhonen Oddvar Einarson